Riksdagspartierna vs. webbstandarder

English summary below.

Det är valår och alla partier vill synas och höras så mycket som möjligt, så även på webben kan man förmoda. Säkert är de mest intresserade av att kommunicera med människor, men jag har istället undersökt hur bra de sju riksdagspartierna är på att kommunicera med datorer genom att se hur väl de följer de webbstandarder som finns.

Många webbsidor är ett hopkok av HTML-kod som saknar strikt struktur, blandar presentation med innehåll och som inte i egentlig mening följer någon standard. Webbstandarder har alltid varit viktiga, för att inte säga vitala, för webbens utveckling. De är den gemensamma plattform som gör webben till just ett nätverk och inte en samling av isolerade öar. Nätverket innehåller otroligt mycket information, men dessvärre är det i dagsläget svårt att tolka informationen eftersom den saknar struktur.

Ponera att man vill skapa en politisk portalsida som automatiskt bevakar partiernas pressmeddelanden på deras webbsidor. Den skulle hämta information om alla pressmeddelanden och presentera dem med titel, ingress och en länk till hela texten på partiets hemsida. För att göra det idag skulle man behöva ganska komplicerade program för att tolka den stökiga HTML-koden och plocka fram de relevanta delarna. Standardiserad, strukturerad XHTML-kod är ett steg mot något som är lättare för datorer att tolka, vilket skulle förenkla skapandet av den typen av tjänster.

Vill man vara en deltagare och inte en bromskloss i webbens utveckling bör man följa standarderna i så hög grad som möjligt. Med W3C:s (X)HTML-validator kan man kontrollera om en sida följer den standard som anges av dess DOCTYPE. Samtliga riksdagspartiers hemsidor anger en DOCTYPE, men inte en ända klarar W3C:s validator. Här följer partiernas resultat, sorterade efter antal fel i valideringen.

Kristdemokraterna använder HTML 4.01 Strict med 14 fel. De flesta av felen beror på att man använder förlegade delar av HTML (t ex <center>) för formattering, vilket helt kan ersättas med CSS. Utöver det så används target-attributet som inte finns i Strict utan bara i Transitional. Kristdemokraterna verkar också använda något som heter SiteCore som genererar ogiltiga attribut såsom sc_url och sc_text. Eftersom sidan nästan är giltig HTML 4.01 Strict så skulle det vara lämpligt att uppgradera till XHTML 1.0 Transitional, då det skulle lösa problemet med target-attributet.

Vänsterpartiet använder HTML 4.0 Transitional med 23 fel. De allra flesta av felen beror på att de, liksom kristdemokraterna, använder förlegad HTML för formattering. Resterande fel beror på utelämnade type-attribut i script-taggar och en noscript-tag inuti head (noscript innehåller det som ska visas när webbläsare inte stödjer skript och hör liksom allt innehåll hemma i body). Att göra koden till giltig HTML 4.0 Transitional är ett mycket litet arbete, och därifrån är det inte ett jättekliv till XHTML 1.0 Transitional.

Folkpartiet använder XHTML 1.0 Strict med 61 fel. De använder något som heter EPiServer som genererar meta-taggar som inte stängs. Utöver det är det lite spridda fel: ytterligare taggar som inte stängs, några taggar skrivna med stora bokstäver (i XHTML ska alla element och attribut skrivas med små bokstäver), &-tecken som borde vara &amp;, några saknade alt-attribut i img-taggarna, lite förlegad formatterings-HTML och andra småfel. Om EPiServer konfigureras att generera XHTML skulle giltig XHTML 1.0 Strict vara inom räckhåll. Därifrån skulle de sannolikt kunna byta upp sig till XHTML 1.1 utan bekymmer, då skillnaden är mycket liten.

Socialdemokraterna använder XHTML 1.1 med 106 fel. Många av problemen är desamma som Folkpartiet har, men de har också problem med specialtecken (&, < och >) i sina skript. Här måste man måste antingen flytta JavaScript-koden till en extern fil, eller använda en CDATA-deklaration kring koden. Det finns också en del element som är inkorrekt nästlade, exempelvis div-taggar inuti a-taggar. Så vitt jag kan se är det inga fel som är svåra att åtgärda och kan de göra det så skulle de följa den striktaste XTML-standard som finns i dagsläget.

Miljöpartiet använder HTML 4.0 Transitional med 155 fel. Det är många fel, men nästan alla är en av två typer som båda är lätta att åtgärda. Den första är img-taggar utan alt-attribut. Om det inte finns någon meningsfull beskrivning av bilden (för t ex dekorationsbilder) så ska man sätta alt="". Det andra är attributvärden utan citationstecken. Ibland är det giltigt i HTML, men inte alltid, så det är lika bra att alltid använda citationstecken. Att komma till HTML 4.0 Transitional borde alltså vara mycket enkelt för Miljöpartiet. XHTML 1.0 Transitional borde därefter inte vara ett orimligt mål.

Moderaterna använder XHTML 1.0 Transitional med 215 fel. Precis som Miljöpartiet har man i stort sett bara två typer av fel: &-tecken som ska ersättas med &amp; och taggar som inte avslutas korrekt. Att alla taggar måste stängas är den viktigaste skillnaden mellan HTML och XHTML, men ändå har alla partier som försökt använda XHTML misslyckats på den punkten. Det borde rimligtvis vara lätt att fixa de här problemen och för Moderaternas del vore giltig XHTML 1.0 Transitional inte fy skam.

Centerpartiet använder XHTML 1.1 med 410 fel. XHTML 1.1 är ambitiöst, men det spricker redan på första taggen, <HTML>. Felen är många och spridda, nästan alla typer av fel som hittills nämnts återfinns. De flesta felen är just taggar skrivna med stora bokstäver, men också de två fel som Moderaterna hade finns i överflöd. Centerpartiet har mycket att göra för att nå giltig XHTML 1.1, men det är inte omöjligt.

Sammanfattningsvis så har inget riksdagsparti en hemsida som följer webbstandarder. Vissa har en bra bit kvar medan andra mest har småfel som sätter stopp. Alla partier kommer att kontaktas i hopp om att deras webbansvariga ska ta sig en titt på den här genomgången och känna sig manade att förbättra sina webbsidor.

Nyttiga resurser

Summary

Partly for fun and partly because it’s election year in Sweden, I decided to investigate how well the major Swedish political parties’ websites’ use web standards. Unsurprisingly, not a single party’s website passed the test. I will notify all the parties of my findings in the hope that they will improve their support for web standards.

2 thoughts on “Riksdagspartierna vs. webbstandarder

  1. Bra initiativ, hoppas att du lyckas åstadkomma någon förändring. Makthavarna borde ju agera som förebilder.

  2. Kul initiativ, som jag ser det så borde deras webadmin (om intresse finns) åtgärda felkoderna på bara några timmar.

    Nu är det bara du som ska fixa din sida 😉
    (7 Errors)
    /Peter

Comments are closed.