River (v) upp FRA-lagen?

Jag bloggar i exil (efter midnatt i Hanoi) men försöker hänga med så gott jag kan i svängarna. Det var tydligt i FRA-debatten var (v) stod, men efter katastrofen ville jag också höra mig för hur (v) ska prioritera frågan framöver. Följande fråga har jag ställt till alla i vänsterpartiets partistyrelse:

Jag undrar hur (v) kommer driva ett avskaffande av FRA-lagen efter valsegern 2010. Det är ett måste för ett förnyat förtroende från min sida, så jag vill gärna veta hur ni prioriterar frågan.

Antalet svar var över förväntan och budskapet var entydigt. Jag har inte förvarnat om att jag skulle publicera deras svar, men tror inte att någon misstycker. Särskilt intressanta delar är markerade med fetstil.

Eva-Britt Svensson

Lika stort engagemang som vi lagt på att stoppa FRA finns naturligtvis kvar även efter att riksdagen tagit beslutet. Lagen blir inte mer rätt för att majoriteten beslutat. Det är det som är det viktiga i vår grundlag att beslut kan omprövas av en annan majoritet. Och jag kan också passa på att säga att det är min grundprincip när det gäller EU-medlemskapet. Där skrivs politik in i grundlag/fördrag och kan inte ändras efter ett val.

Jag ska också säga att eftersom beslutet så nyss tagits i riksdagen så har inte den nyvalda partistyrelsen eller riksdagsgruppen formellt tagit beslut att upphäva lagen efter 2010 men jag är helt övertygad om att alla har samma uppfattning att frågan har hög prioritet. Det handlar om integritet, mänskliga rättigheter och allt som (V)i har sagt i debatten före beslutet.

På samma sätt som vi även i EU-sammanhang röstar emot alla förslag om ytterligare övervakning, typ datalagringsdirektivet.

Lagen är en skam och arbetet mot den fortsätter!

Vad gäller mig så är den saken helt klar! Jag har inte pratat med mina partikamrater i partistyrelsen om detta men för mig är det självklart!

Jag har själv arbetat på FRA och vet hur det resoneras där och just därför är ett avskaffande av högsta vikt.

Anna har bloggat om FRA flera gånger.

Kalle Larsson

Svaret är ja, vi kommer att driva ett upprivande av lagen.

Anders Neergaard

I och för sig är det enkelt för mig att idag prata om vad jag (v) skall göra om vi är regeringsmedlem eller parlamentariskt underlag för regering.

Men just den här frågan väger tungt både för partiet (se bla Alice o Mariannes Bergs senaste KU anmälan) och för mig personligen. Jag har ingen som helst problem att lova att vi aldrig stödjer en sådan lag. Som jag ser det kan vi få någorlunda stöd av mp, men den stora frågan är vad s gör.

En sån här lag skulle inte ha kunnat antas om s varit tillsammans med v o mp (och jag tror delvis det var anledningen till att den tidigare s regeringen inte försökte driva igenom ett liknande förslag). Däremot kan jag i nuläget inte garantera mer än vänsterpartiets röster (troligtvis även mp och ev en eller två fp ledamöter om de blir omvalda). Om socialdemokraterna är beredda att riva upp lagen så är det enkelt att göra det – efter en valseger 2010 – vänsterpartiet vill det stenhårt.

Gunnar Bergman

Ja, som du kanske har sett så har vi uttalat oss i frågan, dels i själva debatten när det till sist klubbades igenom i riksdagen och dels via vår ordförande Lars Ohly – en KU anmälan är också gjord (kan vara intressant att se vad vi sagt där).

Exakt HUR vi kommer driva frågan när vi får en vänstermajortitet efter valet 2010 kan jag inte svara på. Vi kommer så klart driva frågan i ett eventuellt regeringssamarbete. Att ett upphävande av lagen är prioriterad är ett som är säkert.

Mats Einarsson

Jag vet inte riktigt vad du menar med ”hur” vi ska driva avskaffandet av FRA-lagen. Rent lagtekniskt är det ju väldigt enkelt och eftersom (s), (v) och (mp) av allt att döma är överens borde det gå rätt snabbt efter en majoritetsskifte. Att det sannolikt finns lite olika uppfattningar inom (s) – observera dock att Bodström och på hans tid justitiedepartementet hela tiden var emot; det var Leni Björklund och försvarsdepartementet som ville ha FRA-lagen! – gör att det är viktigt att det finns en aktiv opinion också utanför riksdagen.

Sen är det ju en annan sak vilken NY lagstiftning som kan behövas på området, sådant kan ju vara betydligt knepigare att arbeta fram. Här får du vända dig till vår riksdagsgrupp för bättre information.

Arne Tärnblom

Som Du kanske redan vet är jag nyinvald i som Ersättare i Partistyrelsen. Det innebär att jag inte kan tala i partiets namn då vi ännu inte har haft något möte. Emellertid. Följer Du debatten ang. FRA-lagen så är det utan tvivel var partiet står. Ingen FRA-lag. Jag utgår från att vi skall riva upp den vid ett maktskifte. Det kommer i alla fall jag verka för. Problemet verkar vara att socialdemokraterna slirar en del i sin hållning. Det gäller alltså att skapa opinion för ett avskaffande av lagen i dess helhet. Jag får återkomma i frågan den kommer säkert att ta en del debattid under de närmaste året.

Vilmer Andersen

Vi har inte diskuterad frågan än i partistyrelsen, men står det till mig kommer vi att avskaffa den omedelbart. Partiets motstånd i dag är entydigt – och kommer också att vara det i framtiden!

Hoppas at vi kan få Soc.dem. och Mp med på det.

Ida Legnemark

Vänsterpartiet ser FRA-lagen som en oerhörd kränkning av den enskildes rätt till privatliv och integritet – den nytta som lagen sägs göra är mycket ringa jämfört med den skada den kan göra. Därför är det en självklarhet för oss att riva upp lagen omedelbart vid en valvinst – se gärna http://www.vansterpartiet.se

Naile Aras

Vi har inte hunnit diskutera frågan i Partistyrelsen men mitt förslag om det kommer att vara en intensiv opinionsbildningskampanj och folkomröstning för att kunna få riksdagen att avskaffa FRA-lagen.

Josefin Brink

Vänsterpartiet kommer självklart att kräva att FRA-lagen i sin nuvarande form avskaffas efter nästa val. Vi har hela tiden varit emot den här massavlyssningen, och vi har inte ändrat uppfattning bara för att den nu röstats igenom av den borgerliga majoriteten. Så du behöver inte oroa dig för var vi står. Den svåratse uppgiften blir att få socialdemokraterna att gå med på vårt krav. För det krävs att vi blir ett större parti med mer inflytande – vilket vi ska göra allt för att uppnå. Och det krävs att engagerade medborgare fortsätter att visa vad de tycker om FRA-lagen och sätta press på övriga partier – det hoppas jag att du och alla andra kommer att göra!

Elina Linna

Vänsterpartiet tänker prioritera avskaffandet av FRA-lagen, det löftet kommer vi självklart att hålla. Men hur vi tänker att prioritera frågan har vi inte ännu diskuterat. Den nya partistyrelsen, som valdes i Norrköping för två veckor sedan, har sitt första sammanträde nu på fredag. Utöver val till Verkställande utskott mm kommer också aktuella politiska frågor att diskuteras, så FRA-lagen kommer säkert upp då. För närvarande har jag svårt att ge ett mer uttömmande svar, hoppas detta räcker, annars får du återkomma!

Vi har gått ut med att vi vill riva upp FRA efter valet, så det är en pririterad fråga. Det känns oerhört ångestfullt att vi fått en sådan massövervakning där människor övervakas utan brottsmisstanke, vart är vi på väg... Vilket samhälle skapas med en sådan lagstiftning det hela är ofattbart tycker jag. Vänsterpartiet har KU anmält FRA till KU eftersom den bryter mot grundlagen.

Ulla har också bloggat om FRA.

Leif Lindström

Som du vet så var Vänsterpartiet emot införandet av FRA-lagen och jag
skall i egenskap av Partistyrelse-ledamot verka för ett avskaffande efter
vår valseger år 2010. Jag upplever att partiet står enat i frågan.

Anki Ahlsten

Jo, vi har sagt att om vi får majoritet ska vi riva upp beslutet. Lars Ohly har sagt offentligt att vi ska göra det om vi får majoritet i kommande val, 2010.

Ulrika Lundberg

Som du säkert vet röstade V nej till lagförslaget i riksdagen. Efter en valseger 2010 för det rödgröna blocket så ser jag det som en självklarhet att lagen ska avskaffas, eftersom även s och mp röstade emot förslaget. Den typ av övervakning som FRA-lagen innebär är inte förenlig med krav i fråga om skydd för den personliga integriteten som följer av regeringsformens och Europakonventionens skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna. Det bör därför inte råda några tvivel om att avskaffandet av denna lag blir en prioriterad och tämligen lätthanterlig fråga för den nya majoriteten efter 2010.

Lina Hultman svarar för Lars Ohly

Lars Ohly har givit mig i uppdrag att svara på din fråga eftersom jag jobbar med försvar- och säkerhetsfrågor på Vänsterpartiets riksdagskansli.

FRA-frågan är en viktig principiell fråga för Vänsterpartiet och vi kommer definitivt driva kravet på att lagen rivs upp när vi kommer i regeringsställning.

Monalisa Norrman

Jag har inte i skrivande stund koll på om partiet centralt har sagt ngt om detta. Jag skulle dock bli förvånad och besviken om inte V driver kravet på att avskaffa FRA. Jag är numera medlem av partistyrelsen och första mötet är nu den 27 juli. Det kommer säkert att diskuteras då. Jag är tyvärr inte med på detta första möte men kommer att delge de andra min synpunkt. Jag har också fått påringning från enskilda (alla lite yngre) med samma krav som du. Jag personligen prioriterar frågan högt.

Efter att ha läst alla mail är jag ganska hoppfull och skulle allt falla i glömska så ska jag plocka fram de här svaren igen och fråga vad som hänt. Det är första gången jag hört att Anna Hövenmark arbetat på FRA, den erfarenheten vore intressant att höra mer om i den debatt som nu pågår. Nytt är också Mats Einarssons påstående att Bodström hela tiden varit emot lagen, vad är rätt och fel här egentligen? Sossarna tycks alltjämnt vara det största orosmolnet, det vore väldigt skönt med klara besked om hur de tänker hantera frågan...

Den 16:e september planeras en demonstration för att välkomna förrädarna tillbaka till jobbet. På stoppaFRAlagen.nu finns mer näring för gräsrötterna.