Stoppa FRA!

Jag är i Linköping idag men ropar på min kammare: stoppa FRA!

På TV är det paneldebatt, Anna Petersson från stoppafralagen.nu verkar bra...